Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny
19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej
12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy
29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP
15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych
01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe
11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych
27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO
29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?
09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

19.03.2019

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”
19.03.2019

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1
12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?
04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!
28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę
15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska
17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego
04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO
13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP
15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów
18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?
07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym
16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?
19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

28.05.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłużenie terminu składania ofert
28.05.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?
08.05.2018

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

08.05.2018

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję
17.04.2018

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję

17.04.2018

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję

27.03.2018

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie
27.03.2018

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie

13.03.2018

Wyrok a postanowienie KIO

Wyrok a postanowienie KIO
13.03.2018

Wyrok a postanowienie KIO

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!
17.01.2018

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!

17.01.2018

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!

12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu
12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…
21.11.2017

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…

21.11.2017

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…

19.09.2017

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy
19.09.2017

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy

Przystępujący może składać odpowiedź na skargę do Sądu
25.04.2017

Przystępujący może składać odpowiedź na skargę do Sądu

25.04.2017

Przystępujący może składać odpowiedź na skargę do Sądu

20.03.2017

Status Wykonawcy (a zatem i możliwość przystąpienia do odwołania) można utracić!

Status Wykonawcy (a zatem i możliwość przystąpienia do odwołania) można utracić!
20.03.2017

Status Wykonawcy (a zatem i możliwość przystąpienia do odwołania) można utracić!

13.02.2017

Zgłaszając przystąpienie pamiętaj o pełnomocnictwie!

Zgłaszając przystąpienie pamiętaj o pełnomocnictwie!
13.02.2017

Zgłaszając przystąpienie pamiętaj o pełnomocnictwie!

Wyłączenie jawności rozprawy przed KIO wyłącza udział Przystępującego
16.01.2017

Wyłączenie jawności rozprawy przed KIO wyłącza udział Przystępującego

16.01.2017

Wyłączenie jawności rozprawy przed KIO wyłącza udział Przystępującego

Przystępujący też może zaskarżyć wyrok KIO!
05.12.2016

Przystępujący też może zaskarżyć wyrok KIO!

05.12.2016

Przystępujący też może zaskarżyć wyrok KIO!

22.11.2016

Przystąpienie do postępowania a zwrot kosztów

Przystąpienie do postępowania a zwrot kosztów
22.11.2016

Przystąpienie do postępowania a zwrot kosztów

09.11.2016

Interes Przystępującego

Interes Przystępującego
09.11.2016

Interes Przystępującego

24.10.2016

Częściowe przystąpienie do odwołania

Częściowe przystąpienie do odwołania
24.10.2016

Częściowe przystąpienie do odwołania

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w formie elektronicznej
19.10.2016

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w formie elektronicznej

19.10.2016

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w formie elektronicznej

12.10.2016

Opozycja przeciw przystąpieniu

Opozycja przeciw przystąpieniu
12.10.2016

Opozycja przeciw przystąpieniu

Sprzeciw wobec uznania odwołania przez Zamawiającego
29.09.2016

Sprzeciw wobec uznania odwołania przez Zamawiającego

29.09.2016

Sprzeciw wobec uznania odwołania przez Zamawiającego

15.09.2016

Przystąpienie do odwołania bez możliwości uzupełnienia zgłoszenia

Przystąpienie do odwołania bez możliwości uzupełnienia zgłoszenia
15.09.2016

Przystąpienie do odwołania bez możliwości uzupełnienia zgłoszenia

Stanowisko przystępującego musi być zgodne ze stanowiskiem strony, do której przystępuje!
15.09.2016

Stanowisko przystępującego musi być zgodne ze stanowiskiem strony, do której przystępuje!

15.09.2016

Stanowisko przystępującego musi być zgodne ze stanowiskiem strony, do której przystępuje!