Zasada przejrzystości postępowania a wykluczenie Wykonawcy
10.05.2021

Zasada przejrzystości postępowania a wykluczenie Wykonawcy

10.05.2021

Zasada przejrzystości postępowania a wykluczenie Wykonawcy

Zatajanie informacji z obawy przed utratą pracownika
04.05.2021

Zatajanie informacji z obawy przed utratą pracownika

04.05.2021

Zatajanie informacji z obawy przed utratą pracownika

Trzy uwagi nt. możliwości poprawiania błędów w ofercie
26.04.2021

Trzy uwagi nt. możliwości poprawiania błędów w ofercie

26.04.2021

Trzy uwagi nt. możliwości poprawiania błędów w ofercie

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
19.04.2021

Decyzja o odrzuceniu oferty nie może być arbitralna!

Decyzja o odrzuceniu oferty nie może być arbitralna!
19.04.2021

Decyzja o odrzuceniu oferty nie może być arbitralna!

12.04.2021

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia?

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia?
12.04.2021

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia?

06.04.2021

Podwykonawstwo w nowym PZP

Podwykonawstwo w nowym PZP
06.04.2021

Podwykonawstwo w nowym PZP

Na co zwrócić uwagę formułując ofertę?
30.03.2021

Na co zwrócić uwagę formułując ofertę?

30.03.2021

Na co zwrócić uwagę formułując ofertę?

Tajemnica przedsiębiorstwa: dotyczy informacji, nie całości dokumentów
22.03.2021

Tajemnica przedsiębiorstwa: dotyczy informacji, nie całości dokumentów

22.03.2021

Tajemnica przedsiębiorstwa: dotyczy informacji, nie całości dokumentów

Czy brak pełnomocnictwa unieważnia ofertę?
16.03.2021

Czy brak pełnomocnictwa unieważnia ofertę?

16.03.2021

Czy brak pełnomocnictwa unieważnia ofertę?

08.03.2021

Przepisy przejściowe pomocą we wprowadzaniu nowego PZP

Przepisy przejściowe pomocą we wprowadzaniu nowego PZP
08.03.2021

Przepisy przejściowe pomocą we wprowadzaniu nowego PZP

Unieważnienie postępowania przez wadliwe narzędzie komunikacji
02.03.2021

Unieważnienie postępowania przez wadliwe narzędzie komunikacji

02.03.2021

Unieważnienie postępowania przez wadliwe narzędzie komunikacji

22.02.2021

Co, jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?

Co, jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?
22.02.2021

Co, jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?

Brak wskazania w JEDZ podmiotu trzeciego a wykluczenie Wykonawcy
15.02.2021

Brak wskazania w JEDZ podmiotu trzeciego a wykluczenie Wykonawcy

15.02.2021

Brak wskazania w JEDZ podmiotu trzeciego a wykluczenie Wykonawcy

08.02.2021

Interpretacja zapisów SIWZ

Interpretacja zapisów SIWZ
08.02.2021

Interpretacja zapisów SIWZ

Jakie są warunki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?
01.02.2021

Jakie są warunki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

01.02.2021

Jakie są warunki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

25.01.2021

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
25.01.2021

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

18.01.2021

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej
18.01.2021

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego
11.01.2021

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego

11.01.2021

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę
04.01.2021

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę

04.01.2021

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę

28.12.2020

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji
28.12.2020

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty
21.12.2020

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty

21.12.2020

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty

14.12.2020

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ
14.12.2020

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego
07.12.2020

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego

07.12.2020

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego

30.11.2020

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego
30.11.2020

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego

24.11.2020

W postępowaniu należy ograniczyć subiektywizm Zamawiającego!

W postępowaniu należy ograniczyć subiektywizm Zamawiającego!
24.11.2020

W postępowaniu należy ograniczyć subiektywizm Zamawiającego!

16.11.2020

Wymagania oferty a zasada uczciwej konkurencji

Wymagania oferty a zasada uczciwej konkurencji
16.11.2020

Wymagania oferty a zasada uczciwej konkurencji

Treść SIWZ wiąże wszystkie strony postępowania
10.11.2020

Treść SIWZ wiąże wszystkie strony postępowania

10.11.2020

Treść SIWZ wiąże wszystkie strony postępowania

Odrzucenie oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny
02.11.2020

Odrzucenie oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny

02.11.2020

Odrzucenie oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny

19.10.2020

Wykonawco! Ocenę równoważności oferty przeprowadza Zamawiający!

Wykonawco! Ocenę równoważności oferty przeprowadza Zamawiający!
19.10.2020

Wykonawco! Ocenę równoważności oferty przeprowadza Zamawiający!

12.10.2020

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert
12.10.2020

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert

Wartość szacunkowa zamówienia, a kwota na sfinansowanie zamówienia
28.09.2020

Wartość szacunkowa zamówienia, a kwota na sfinansowanie zamówienia

28.09.2020

Wartość szacunkowa zamówienia, a kwota na sfinansowanie zamówienia

21.09.2020

Zmiana struktury właścicielskiej Zamawiającego a obowiązywanie PZP

Zmiana struktury właścicielskiej Zamawiającego a obowiązywanie PZP
21.09.2020

Zmiana struktury właścicielskiej Zamawiającego a obowiązywanie PZP

Wypłata wadium nie może zależeć od dobrej woli Wykonawcy
15.09.2020

Wypłata wadium nie może zależeć od dobrej woli Wykonawcy

15.09.2020

Wypłata wadium nie może zależeć od dobrej woli Wykonawcy

07.09.2020

Uzasadnienie ponownego żądania wyjaśnień

Uzasadnienie ponownego żądania wyjaśnień
07.09.2020

Uzasadnienie ponownego żądania wyjaśnień

Obowiązkiem Wykonawcy jest dochowanie należytej staranności
31.08.2020

Obowiązkiem Wykonawcy jest dochowanie należytej staranności

31.08.2020

Obowiązkiem Wykonawcy jest dochowanie należytej staranności

01.04.2020

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?
01.04.2020

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?

25.03.2020

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania
25.03.2020

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty
18.03.2020

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty

18.03.2020

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?
11.03.2020

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?

11.03.2020

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?

04.03.2020

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego
04.03.2020

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego

26.02.2020

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego
26.02.2020

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego

18.02.2020

Badanie zgodności oferty z SIWZ

Badanie zgodności oferty z SIWZ
18.02.2020

Badanie zgodności oferty z SIWZ

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?
11.02.2020

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?

11.02.2020

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?

05.02.2020

Usługa w zamówieniach publicznych

Usługa w zamówieniach publicznych
05.02.2020

Usługa w zamówieniach publicznych

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium
29.01.2020

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium

29.01.2020

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium

22.01.2020

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.01.2020

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu
15.01.2020

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu

15.01.2020

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?
07.01.2020

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?

07.01.2020

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?

18.12.2019

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?
18.12.2019

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?

11.12.2019

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?
11.12.2019

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu
02.12.2019

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu

02.12.2019

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu

27.11.2019

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ
27.11.2019

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO
20.11.2019

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO

20.11.2019

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO