Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?
01.04.2020

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?

01.04.2020

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania
25.03.2020

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

25.03.2020

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty
18.03.2020

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty

18.03.2020

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
11.03.2020

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?
11.03.2020

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?

04.03.2020

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego
04.03.2020

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego

26.02.2020

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego
26.02.2020

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego

Badanie zgodności oferty z SIWZ
18.02.2020

Badanie zgodności oferty z SIWZ

18.02.2020

Badanie zgodności oferty z SIWZ

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?
11.02.2020

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?

11.02.2020

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?

Usługa w zamówieniach publicznych
05.02.2020

Usługa w zamówieniach publicznych

05.02.2020

Usługa w zamówieniach publicznych

29.01.2020

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium
29.01.2020

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.01.2020

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.01.2020

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

15.01.2020

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu
15.01.2020

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?
07.01.2020

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?

07.01.2020

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?

18.12.2019

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?
18.12.2019

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?
11.12.2019

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?

11.12.2019

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?

02.12.2019

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu
02.12.2019

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu

27.11.2019

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ
27.11.2019

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO
20.11.2019

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO

20.11.2019

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy musi być konkretne
14.11.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy musi być konkretne

14.11.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy musi być konkretne

06.11.2019

Jakie są skutki przekroczenia budżetu przez Zamawiającego?

Jakie są skutki przekroczenia budżetu przez Zamawiającego?
06.11.2019

Jakie są skutki przekroczenia budżetu przez Zamawiającego?

Jak wykazać istnienie zmowy przetargowej?
30.10.2019

Jak wykazać istnienie zmowy przetargowej?

30.10.2019

Jak wykazać istnienie zmowy przetargowej?

23.10.2019

Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza uczciwej konkurencji?

Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza uczciwej konkurencji?
23.10.2019

Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza uczciwej konkurencji?

Niezgodność oferty z SIWZ musi być zasadnicza i nieusuwalna
16.10.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi być zasadnicza i nieusuwalna

16.10.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi być zasadnicza i nieusuwalna

09.10.2019

Jaka powinna być podstawa prawna wniosku do KRK?

Jaka powinna być podstawa prawna wniosku do KRK?
09.10.2019

Jaka powinna być podstawa prawna wniosku do KRK?

02.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia ma eliminować niepewność Wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia ma eliminować niepewność Wykonawców
02.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia ma eliminować niepewność Wykonawców

25.09.2019

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego, a wykluczenie z postępowania

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego, a wykluczenie z postępowania
25.09.2019

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego, a wykluczenie z postępowania

Oferta jako oświadczenie woli. Co może poprawić Zamawiający?
18.09.2019

Oferta jako oświadczenie woli. Co może poprawić Zamawiający?

18.09.2019

Oferta jako oświadczenie woli. Co może poprawić Zamawiający?

Jak formułować wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny?
11.09.2019

Jak formułować wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny?

11.09.2019

Jak formułować wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny?

04.09.2019

Naruszenie konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia

Naruszenie konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia
04.09.2019

Naruszenie konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia

03.09.2019

Niezgodność oferty z innymi przepisami niż PZP

Niezgodność oferty z innymi przepisami niż PZP
03.09.2019

Niezgodność oferty z innymi przepisami niż PZP

Ograniczenie swobody Wykonawcy w zleceniu prac podwykonawcy
02.09.2019

Ograniczenie swobody Wykonawcy w zleceniu prac podwykonawcy

02.09.2019

Ograniczenie swobody Wykonawcy w zleceniu prac podwykonawcy

27.08.2019

KIO o wadium oraz o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd

KIO o wadium oraz o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd
27.08.2019

KIO o wadium oraz o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd

Niewątpliwa niezgodność oferty z treścią SIWZ
20.08.2019

Niewątpliwa niezgodność oferty z treścią SIWZ

20.08.2019

Niewątpliwa niezgodność oferty z treścią SIWZ

13.08.2019

Kiedy należy wyjaśnić treść oferty?

Kiedy należy wyjaśnić treść oferty?
13.08.2019

Kiedy należy wyjaśnić treść oferty?

Umożliwienie złożenia wyjaśnień ceny oferty jest obligatoryjne
06.08.2019

Umożliwienie złożenia wyjaśnień ceny oferty jest obligatoryjne

06.08.2019

Umożliwienie złożenia wyjaśnień ceny oferty jest obligatoryjne

30.07.2019

Warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

Warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia
30.07.2019

Warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

23.07.2019

Kwestionując techniczną czynność Zamawiającego trzeba wskazać wadę

Kwestionując techniczną czynność Zamawiającego trzeba wskazać wadę
23.07.2019

Kwestionując techniczną czynność Zamawiającego trzeba wskazać wadę

Opis przedmiotu zamówienia, a uzasadnione potrzeby zamawiającego.
16.07.2019

Opis przedmiotu zamówienia, a uzasadnione potrzeby zamawiającego.

16.07.2019

Opis przedmiotu zamówienia, a uzasadnione potrzeby zamawiającego.

Postanowienia SIWZ wiążą nie tylko Wykonawcę
09.07.2019

Postanowienia SIWZ wiążą nie tylko Wykonawcę

09.07.2019

Postanowienia SIWZ wiążą nie tylko Wykonawcę

02.07.2019

Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości zamówienia

Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości zamówienia
02.07.2019

Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości zamówienia

25.06.2019

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie złożonej oferty

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie złożonej oferty
25.06.2019

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie złożonej oferty

18.06.2019

Zamówienie z wolnej ręki – konieczna ścisła interpretacja przesłanek

Zamówienie z wolnej ręki – konieczna ścisła interpretacja przesłanek
18.06.2019

Zamówienie z wolnej ręki – konieczna ścisła interpretacja przesłanek

Poszanowanie zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiającego
12.06.2019

Poszanowanie zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiającego

12.06.2019

Poszanowanie zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiającego

05.06.2019

Opis przedmiotu zamówienia a zasada zachowania uczciwej konkurencji

Opis przedmiotu zamówienia a zasada zachowania uczciwej konkurencji
05.06.2019

Opis przedmiotu zamówienia a zasada zachowania uczciwej konkurencji

Przesłanki poprawienia oferty przez Zamawiającego są różne
29.05.2019

Przesłanki poprawienia oferty przez Zamawiającego są różne

29.05.2019

Przesłanki poprawienia oferty przez Zamawiającego są różne

22.05.2019

Kiedy Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z ustawą?

Kiedy Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z ustawą?
22.05.2019

Kiedy Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z ustawą?

Kwalifikowanie zamówienia w oparciu o jego wartość
15.05.2019

Kwalifikowanie zamówienia w oparciu o jego wartość

15.05.2019

Kwalifikowanie zamówienia w oparciu o jego wartość

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
08.05.2019

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

08.05.2019

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

30.04.2019

Opinia UZP w sprawie „elektronicznej oferty”

Opinia UZP w sprawie „elektronicznej oferty”
30.04.2019

Opinia UZP w sprawie „elektronicznej oferty”

24.04.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a odrzucenie oferty

Wynagrodzenie ryczałtowe a odrzucenie oferty
24.04.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a odrzucenie oferty

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
17.04.2019

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

17.04.2019

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

10.04.2019

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP
10.04.2019

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej
03.04.2019

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej

03.04.2019

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej